Nederland

Havik

De havik is een krachtige roofvogel die andere vogels verrast. Hij is honkvast en zijn jachtgebied is groot. Zijn fel gele ogen zijn kenmerken. Deze is bij Nesselanden gefotografeerd.

Klapekster

Tijdens een bezoek aan de Veluwe, nabij het vliegveld Deelen, had ik het geluk een klapekster te zien. In eerste instantie zat hij ver weg, maar later kwam hij dichterbij en heb ik de interactie met een torenvalk kunnen vastleggen. De klapekster broed sinds 1999 niet meer in ons land. In de winter komt hij uit hoger gelegen gebieden naar ons land en is te vinden in open gebieden met bebossing.

Wulp

De wulp is een grote steltloper die met zijn lange naar beneden gebogen snavel flink in de grond kan wroeten op zoek naar kleine diertjes. Deze heb ik aan de Brouwersdam gefotografeerd waardoor ik een mooie achtergrond had.

Grote zilverreiger

In Nesselanden zijn op een betrekkelijk klein oppervlak veel vogels waar te nemen. Deze grote zilverreiger heb ik in de vlucht mooi kunnen vastleggen. Aan het eind van de middag was het al behoorlijk aan het schemeren en lukte het me toch nog om deze grote zilverreiger te fotograferen. De grote zilverreiger is sinds een aantal jaar geen uitzondering meer in ons land. Vanuit de Oostvaardersplassen heeft deze grote vogel zich over ons land verspreid.