Duitsland

Kleine mantelmeeuw

De kleine mantelmeeuw is een vogel die vooral aan de kust voorkomt . In ons land bevinden zich verschillende broedkolonies, zoals de Waddenzee, Maasvlakte en de Zeeuwse Delta. De foto’s hieronder zijn genomen op de Düne, het eiland tegenover Helgoland, waar een broedkolonie zit.

Zeehond

Tegenover Helgoland ligt een klein eiland, Düne. Op dit eiland heb ik de grijze en gewone zeehond kunnen fotograferen. De grijze zeehond is wat groter dan de gewone zeehond en heeft een wat robuustere nek en kegelvormige snuit.

Alk

De alk is net als de zeekoet een zeevogel die de meeste tijd op en in het water verblijft. In de broedtijd zijn ze aan land te zien. De foto’s hieronder zijn op Helgoland gemaakt waar deze alken hun broedtijd doorbrengen. Het meest opvallende verschil met de zeekoet is de snavel. De alk heeft een afgeronde snavel met twee witte strepen overdwars, terwijl de zeekoet een geheel zwarte scherpe snavel heeft.

Zeekoet

Zeekoeten zijn zeevogels die alleen aan land komen om te broeden. De foto’s hieronder van de zeekoeten zijn genomen op Helgoland, waar veel zeekoeten verblijven op de steile rotswanden. Op één van de foto’s is een zeekoet te zien met een visje in zijn snavel.