Promotie 

Korte samenvatting proefschrift

Het werken met kernkwaliteiten in het basisonderwijs De algemene onderzoeksvraag is: in hoeverre kan een doelgerichte interventie bij leerlingen in de leeftijd van 7-12 jaar het welbevinden verhogen en het zelfbeeld versterken? We concluderen op basis van de onderzoeksresultaten dat het mogelijk is om jonge leerlingen zich van hun meest gebruikte kernkwaliteit bewust te laten worden, waarbij meerdere effecten werden waargenomen. Ten tweede concluderen we dat er direct na de interventieperiode evenals na drie maanden, een positief effect is op het welbevinden van de leerlingen.

Ten derde konden we vaststellen dat er op drie dimensies (relatie met leerlingen, algemene schoolprestaties en rekenen/wiskunde) van het zelfbeeld een weliswaar klein maar positief effect is. Ten slotte vonden we verklaringen voor de werkzaamheid van de ontwikkelde interventie: de interventie wordt als boeiend, relevant en zinvol ervaren, genereert positieve emoties, de pedagogische idealen van de leraren worden gerealiseerd, het levert waardering op en het zelfbeeld verbetert. Daarnaast zijn een aantal belemmeringen aan het licht gekomen die de werkzaamheid van de interventie doet verminderen, waarvan de belangrijkste is het concreet verplicht noteren in het logboek van hoe de leerling zijn kernkwaliteit gebruikt heeft wat weerstanden oproept bij zowel de leerlingen als de leraren. Met de toegepaste interventie in dit proefschrift krijgen leraren handvatten om een belangrijke rol te spelen in het helpen van jongeren om niet alleen cognitieve, maar ook sociale en emotionele vaardigheden bij te brengen om daarmee het welbevinden te vergroten en het zelfbeeld te versterken.